Jiří Kohoutek

Er Li Tan

Vzduch mezi nebem a zemí je stejný
jako v měchu varhan či kováře;
ačkoliv je bez obsahu, má velkou sílu,
ve svém pohybu mnohé tvoří.

Leč přemíra slov svůj smysl vyčerpá ve vysvětlování;
proto je lepší raději mlčet a tím se držet moudré míry.

Shakespare

Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid,
jen nevidět, jak žebrá poctivec,
jak pýchou dme se pouhý parazit,
jak pokřiví se každá čistá věc,

jak trapně září pozlátko všech poct,
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč,
jak sprostota se sápe na slušnost,
jak blbost na schopné si bere bič,

jak umění je pořád služkou mocných,
jak hloupost zpupně chytrým poroučí,
jak prostá pravda je všem prostě pro smích,
jak zlo se dobru chechtá do očí.

Znaven tím vším, já umřel bych tak rád,
jen nemuset tu Tebe zanechat.

Saul z Tarsu

Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk.
Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce.
Nevím tedy, co bych vyvolil, táhne mne to na obě strany:
Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší;
ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás.

některá práva vyhrazena
Jiří Josef Kohoutek, 16.08.2019

CS
DE
EN