Jiří Kohoutek


vrchní obrázek

Kmotrovství, je druh příbuzenství; závazek být tady stále pro druhého.


Jak víte, kmotři jsou různí. Někteří zapomněli, že se zavázali druhému. Jiní obětují hodiny modlitbám za své svěřence. Další se angažují i v službách širší církvi.

Já se snažím být k dispozici svým kmotřenců, i když nic nepotřebují, občas se s nimi setkat jen tak. Prostě jsem tu pro ně. Modlitby jsou pak samozřejmostí.

Snažím se své kmotřence a kmotřenky inspirovat k účasti na duchovních programech, k četbě vhodné literatury a obecně k duchovnímu růstu.

Protože mí kmotřenci jsou z různých prostředí a v zásadě studijních let, mám pro ně zřízený kmotřenecký fond, ze kterého mohu čerpat příspěvky např. na duchovní cvičení a obdobná setkávání.

I v tomto kontextu jsem studoval např. teologii - abych mohl mlčet o věcech, které za mlčení stojí a mluvit o tom, co je nutné.

Pomalu zpracovávám vybraná (stěžejní a významná) témata a jsem připravený o těch zpracovaných hovořit jak pro "své" tak pro ostatní. Například příležitostně přednáším pro biřmovance nebo studenty.

Mé témata jsou momentálně Písmo svaté a Modlitba činem, kontemplace.

bible.kohoutek.ch

Blog je místo, kam každý týden kompiluji evangelium čtené o nedělích v katolických kostelech, ale také obdobně zpracovávám další biblická témata. Pokud chcete pomalu hloubat nad Písmem, podívejte se.

některá práva vyhrazena
Jiří Josef Kohoutek, 01.01.2019

CS
DE
EN