Jiří Kohoutek


u máti v OstravěZeměpisný:
Hranice Moravy
Prajzska
Historické mapy Moravy
Haldy Ostravy

Akademický:
Oslovování tituly
Excerpce
Pravopis

Zájmy:
Kvásky
Open Source

Haldy Ostravy

Halda, odval nebo také vysýpka je velká hromada sypkého materiálu (tzn. hlušiny),
který vzniká jako odpad při těžbě nerostných surovin (např. uhlí) nebo při průmyslové výrobě (např. hutnictví železa).

Proto máme na Ostravě spoustu hald, protože pro jejich vznik máme skvělé podmínky.
Težbu černého uhlí a hutnictví železa (dříve Vítkovice, dnes ArcelorMittal).

A kde ty haldy jsou? Všude možně, ale dnes jsou kolikrát dobře zamaskovány zeleným porostem. Takže kdo nenacházíte, pomožte si mapou níže.

Významné haldy

Halda Ema - nejvyšší halda s nádherným výhledem na celé město
Halda Hrabůvka - dějiště knihy Věnceslava Juřiny: Zpráva o státu Halda

Halda Heřmanice - po Emě druhá a poslední hořící ostravská halda
Halda Přívoz - dominanta Ostravy-Přívozu s nádherným výhledem
Odval Lihovarská - od roku 1958 k ukládání především hutního odpadu
Odval na Ostravici - dnes vzácně, dříve intenzivně používaný pro odpad po hutní výrobě

Legenda k mapě

červené plochy jsou ostravské haldy
černé jsou skládky
modré plochy jsou jiné antropogenní sedimenty (navážky, plošné deponie)
modrá čára je hranice Moravy

mapa je jen orientační


zobrazit ostravské haldy na větší mapě

některá práva vyhrazena
Jiří Josef Kohoutek, 09.03.2023