Jiří Kohoutek


u máti v OstravěZeměpisný:
Hranice Moravy
Prajzska
Historické mapy Moravy
Haldy Ostravy

Akademický:
Oslovování tituly
Excerpce
Pravopis

Zájmy:
Kvásky
Open Source

Historické mapy Moravy

Mollova mapová sbírka

Mollova mapová sbírka Moravské zemské knihovny obsahuje skeny mnoha map a nákresů týkající se Moravy a dalších zemí (např. Uher, Itálie, Čech).

Letecké snímkování z 50. let

1937-1958


Politický přehled

1897

V měřítku 1:1.060.000.
Mapa Moravského markrabství a Slezského vévodství.


Morava, Rakouské Slezsko a Čechy

1892

Mapa v měřítku 1:1.750.000.
Mapa s vyznačením hranic některých zemí Rakousko-Uherska.


Schoberova mapa

1888

V měřítku 1:750.000. Zmenšenina školní mapy od Dr. Karla Schobera.


III. vojenské mapování
(františko-josefské)

1876-1878

V měřítku 1:25.000 nebo 1:75.000. Hojně používány až do roku 1956.


II. vojenské (františkovo) mapování

1836-1852

V měřítku 1:28.800 z podkladů stabilního katastru.


I. vojenské (josefské) mapování

1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace)

V měřítku 1:28.800 z podkladů Müllerovy mapy.


Müllerova mapa Moravy

1716 (vydání 1790)

V měřítku asi 1:180.000.
"Pět desetiletí před prvním vojenským mapováním zachycuje podrobně krajinu Českých zemi s mnoha údaji zeměpisné, hospodářské, názvoslovné a kulturní povahy."


některá práva vyhrazena
Jiří Josef Kohoutek, 09.03.2023