Právo

Během svých studií jsem musel prostudovat řadu zákonů. Ale především pak ve svém aktivním, občanském, společenském a obhodně-pracovním životě jsem musel prostudovat spoustu předpisů, a podle nich i fungovat. Abych si zachoval přehled prostudovaného a snadněji se k tomu vracel, sepsal jsem si souhrný přehled.
Právo a předpisy používám ryze pragmaticky, nesnažím se je učit zpaměti nebo špekulovat. Zaměřím se na problém nebo téma a jdu dostudovat právní stránku.

V základě používám zákony pro lidi, v kritických případech hledám v judikátech. Jen výjmečně se obracím na spřátelené právníky, ale často se obracím na zkušenější lidi z praxe.

Základní

361/2000 Sb. Zákon o silničním provozu

89/2012 Sb. Občanský zákoník

Obrana

§ 28 – Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.

119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu

Příroda

114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny

500/2004 Sb. Správní řád

Práce

262/2006 Sb. Zákoník práce

563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

455/1991 Sb. Živnostenský zákon

90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích

Školství

561/2004 Sb. Školský zákon

563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících

Další

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách

449/2001 Sb. Zákon o myslivosti

A chovatelství